Beste Bewoners van de Fongersstede.

Via deze site willen wij je vragen om je woonbehoeften kenbaar te maken. Je kunt HIER onder inloggen om je te registreren en onder je account de vragen te beantwoorden. Deze zullen dan worden geinventariseerd, om een plan te ontwikkelen waarbij zoveel mogelijk wordt geanticipeerd op je behoefte.

Inloggen